Tin Tổng công ty

PETROCONs tổ chức Hội Nghị Tổng Kết năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024

Ngày 18/12, tại Hà Nội, Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024.
Toàn cảnh Hội Nghị

Tham dự hội nghị về phía Tập đoàn dầu khí Việt Nam có Thành viên HĐTV Petrovietnam Phạm Tuấn Anh; Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Phan Tử Giang; Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Mạnh Kha; Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Phạm Đăng An; các đồng chí đại điện cho BCH Đảng Ủy Tập đoàn, đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn của Tập đoàn. Về phía PETROCONs có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Nghiêm Quang Huy; Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn TCT Nguyễn Thị Thu Hường; Phó tổng giám đốc Bùi Sơn Trường; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát TCT; BTV Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên; Đại diện Hội Cựu chiến binh TCT; Trưởng các Ban/Phòng/Văn phòng Đảng ủy TCT; Giám đốc/Phó giám đốc các Ban điều hành Dự án/Chi nhánh của TCT; đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên tham dự tại các điểm cầu Hà Nội, Thái Bình và Vũng Tàu.Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT Nghiêm Quang Huy báo cáo công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do lỗ lũy kế từ giai đoạn trước để lại, đồng thời hạn chế về nguồn việc làm cũng như nguồn lực tài chính, con người, bên cạnh đó đời sống, việc làm của CBCNV tại nhiều đơn vị của PetroCons vẫn còn gặp khó khăn, tình trạng nợ lương, nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và giải quyết các chế độ khác cho người lao động ở một số đơn vị còn chưa được tháo gỡ. Tuy nhiên trong năm 2023 được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, với sự cố gắng của tập thể Lãnh đạo cũng như toàn thể CBCNV PetroCons đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các hạng mục để Khánh thành nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào ngày 27/4/2023 đúng thời điểm đất nước đang thiếu điện theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.Phó Tổng giám đốc PETROCONs Bùi Sơn Trường báo cáo hoạt động SXKD năm 2023

Hội nghị đã nghe Phó Tổng giám đốc PETROCONs Bùi Sơn Trường báo kết quả hoạt động công tác SXKD của TCT trong năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, cùng các ý kiến tham luận của các đơn vị thành viên. Năm 2023 PETROCONs tuy chưa hoàn thành kế hoạch SXKD nhưng công tác tiếp thị, đấu thầu cũng đã được ghi nhận nhiều điểm tích cực, đáng khích lệ. Đối với công tác quản trị doanh nghiệp, được sự định hướng của Tập đoàn, PETROCONs đã xây dựng được hệ thống quản trị tài chính minh bạch, tiết kiệm và phù hợp đối với tình hình SXKD hiện nay. Đặc biệt, PETROCONs đã thực hiện nhiều cải cách, tinh giản lực lượng lao động gián tiếp, nâng cao năng lực của lao động trực tiếp, các đơn vị thành viên. Hội nghị đề ra 15 nhiệm vụ trọng tâm, 06 nhóm giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, đặt nền tảng phát triển cho các năm tiếp theo.Phó bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Thu Hường báo cáo công tác Công đoàn năm 2023

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thành viên HĐTV Petrovietnam Phạm Tuấn Anh đã ghi nhận tinh thần nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động PETROCONs trong năm 2023, đồng chí  đánh giá PETROCONs mặc dù đang rất là khó khăn nhưng vẫn duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh trong những ngành nghề kinh doanh chủ đạo của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, bên cạnh đó cũng duy trì được các hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội trong Tổng công ty một cách nề nếp, bảo đảm đúng quy định. Đ/c Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh, nhiệm vụ giải pháp trong năm 2024 và trong các năm tới PETROCONs phải đặt mục tiêu nâng cao năng lực và chất lượng bộ máy làm công tác đấu thầu của Tổng công ty để đấu thầu dự án mới, tìm nguồn việc mới, tăng cường công tác chi phí, tâp trung quyết liệt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các dự án, thu hồi xử lý công nợ để thu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ động làm việc với các ban chuyên môn trên Tập đoàn để hỗ trợ xử lý các vướng mắc ở các dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán được/đang dừng thực hiện như dự án NMNĐ Vũng Áng 1, NMNĐ Quảng Trạch, NMNLSH Ethanol Phú Thọ... Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh việc thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phải bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật, đặc biệt là nợ lương và nợ BHXH.Đ/c Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐTV Tập đoàn DKVN Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Phạm Tuấn Anh tin tưởng rằng với đội ngũ tập thể lãnh đạo PetroCons, với sự đồng lòng, đồng sức, đoàn kết, quyết tâm cùng người lao động vượt qua khó khăn thách thức, tận dụng mọi cơ hội thì sang năm 2024 PetroCons nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra để tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo của Tổng Công ty.Đ/c Nguyễn Mạnh Kha – Phó Chủ tịch Công đoàn DKVN Phát biểu chia sẻ với Người lao động PetroCons

Thay mặt toàn thể cán bộ, công nhân viên PetroCons, Chủ tịch HĐQT Nghiêm Quang Huy đã cảm ơn sự chia sẻ, động viên và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thành viên HĐTV Petrovietnam Phạm Tuấn Anh. Hy vọng rằng, với những giải pháp cụ thể, tích cực đã đề ra cùng với sự quyết tâm, nỗ lực cao của tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động PetroCons, sự chỉ đạo, hỗ trợ của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, PetroCons sẽ tiếp tục vững vàng có niềm tin để thực hiện các nhiệm vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao cho và từng bước phát triển ổn định cho PetroCons.


Theo TT PetroCons