Tin Tổng công ty

PetroCons phát động Giải chạy Online Kỷ niệm 40 năm thành lập TCT

Tổng công ty PetroCons phát động Giải chạy Online Kỷ niệm 40 năm thành lập TCT 14/09/1983 - 14/09/2023

Nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (14/09/1983 - 14/09/2023), Đảng Ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty phát động Giải chạy online với chủ đề "vì sự ổn định và phát triển bền vững của PetroCons"

Tổng công ty đề nghị toàn thể CBCNV hưởng ứng tham gia, nỗ lực hết mình vì PetroCons thân yêu. Mọi thông tin, thể lệ cuộc thi chi tiết theo file đính kèm.

Phát động Giải chạy online Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập TCT

Link tham gia: https://vietrace365.com.vn/races/race-detail/giai-chay-online-ky-niem-40-nam-ngay-thanh-lap-tong-cong-ty-co-phan-xay-lap-dau-khi-viet-nam-vi-su-on-dinh-va-phat-trien-ben-vung-cua-petro-cons-14-9-1983-14-9-2023