Tin Tổng công ty

Đảng ủy Petrocons tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và sơ kết giữa nhiệm kỳ

Ngày 18/7/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Petrocons) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy mở rộng trực tuyến Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

        


 

Toàn cảnh Hội nghị         Tham dự Hội nghị về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Phạm Quang Dũng - UVBTV Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Về phía Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam có đồng chí Nghiêm Quang Huy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty; đồng chí Phan Tử Giang – Phó bí thư Đảng, Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty cùng các đồng chí trong  Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, ủy viên Hội đồng     quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; các đồng chí Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tổng công ty; Trưởng các Ban/Phòng chuyên môn/Chi nhánh/Ban ĐHDA của Tổng công ty và Bí thư các Chi/Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty.     

         Chủ tọa hội nghị, đồng chí Nghiêm Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã thông qua các nội dung chương trình của Hội nghị.
Đ/c Phan Tử Giang - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT báo cáo sơ kết hoạt động công tác SXKD tại hội nghị.


         Hội nghị đã nghe Đồng chí Phan Tử Giang - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong nửa nhiệm kỳ qua và 6 tháng đầu năm, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. trong giai đoạn 2020-2022, PETROCONs cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản lượng, doanh thu. Riêng 2 năm liên tiếp 2021-2022, PetroCons đã có kết quả kinh doanh lãi. Tuy nhiên, đến năm 2023, các công trình dự án trọng điểm chuyển tiếp của PetroCons đều đã hoàn thành, Tổng công ty gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn công việc gối đầu. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự chỉ đạo của Đảng ủy cùng với những cố gắng nỗ lực tập thể lãnh đạo PetroCons và toàn thể CBCNV, hoạt động SXKD giai đoạn 2020-2023 của PetroCons đã có những kết quả đáng kể.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT báo cáo sơ kết hoạt động công tác Đảng tại hội nghị.


         Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty; công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.     
Đ/c Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


         Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên Petrovietnam thay mặt Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy PetroCons trong nửa đầu nhiệm kỳ qua và 6 tháng đầu năm 2023. Trong thời gian qua Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn cùng với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo, quản lý, điều hành Tổng công ty PetroCons vượt qua khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đặc biệt việc chỉ đạo đảm bảo tiến độ hoàn thành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 trong trong điều kiện hết sức khó khăn đối với một dự án đã bị dừng giãn tiến độ từ lâu. Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới PetroCons vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất là trong việc tìm kiếm nguồn việc mới, đồng chí yêu cầu PetroCons cần cần nghiêm túc, rà soát đánh giá hai bài học quan trọng trong công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp là công tác đầu tư, đấu thầu, quản lý dự án và công tác cán bộ. Đảng ủy PetroCons cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tinh nhuệ, có phẩm chất đạo đức tốt đồng thời bám sát vào kế hoạch quản trị của Đảng ủy Tập đoàn để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Đ/c Nghiêm Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu tại hội nghị


         Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Petrocons thay mặt Đảng ủy PetroCons tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn và hứa với lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, đồng thời đề ra các giải pháp ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động gắn với nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực thi đua lao động sản xuất, đưa đơn vị vượt qua khó khăn hiện nay để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2023 và trong cả nhiệm kỳ 2020-2025 qua đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

 Lưu Phạm - PetroCons