Bản tin tổng hợp

Thư của CT nước Trương Tấn Sang gửi CBCNV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Ngày 26/10/2011, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có thư chúc mừng nhân dịp Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoàn thành xuất sắc, trước thời hạn các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của năm 2011.
Xem toàn văn bức thư hoặc bấm vào đây  vào http://www.pvn.vn/cms/data/files/document/news/10_2011/10_2011_2712.PDF để tải về.