Bản tin tổng hợp

TSKH Phùng Đình Thực được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN

(Petrotimes) - Ngày 16/9/2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1616/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Phùng Đình Thực, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TSKH Phùng Đình Thực, tân Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Cùng ngày, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có Công văn số 6472/VPCP-TCCP thông báo ý kiến của Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý phê chuẩn để Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam bổ nhiệm ông Đỗ Văn Hậu, Thành viên Hội đồng Thành viên, Phó tổng giám đốc giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.