Bản tin nội bộ

PVC Thái Bình tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 28/10/2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tham dự Đại hội, về phía Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có ông Chu Thanh Hải – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty và ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Tổng giám đốc PVC. Về phía PVC-TB có ông Hoàng Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT, ông Ngô Thanh Dũng - Giám đốc, các Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc cùng các Cổ đông/Đại diện được ủy quyền tham dự đại hội. 

Thay mặt Ban lãnh đạo PVC-TB, Chủ tịch HĐQT Hoàng Hữu Thành đã điểm lại những nét chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty và 9 tháng đầu năm 2021.

Trước tình hình khó khăn chung của Tổng công ty PVC và Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 do thiếu hụt nguồn tài chính, tiến độ dự án bị kéo dài, chưa tháo gỡ về cơ chế tài chính, PVC Thái Bình bị nợ đọng nguồn vốn thi công lớn, công tác thi công tiếp tục bị tạm dừng, sản lượng và doanh thu của phần xây lắp không có, trong khi vẫn phát sinh chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính lớn do lãi vay, lãi phạt gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của hạng mục Kho than và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

Bên cạnh đó, do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, hoạt động kinh doanh Khách sạn Dầu khí Thái Bình chịu sự ảnh hưởng rất lớn, nguồn khách sụt giảm nghiêm trọng, doanh thu không đạt kế hoạch đề ra (chỉ đạt 17,81 tỷ đồng bằng 47,59% kế hoạch). 
Ông Ngô Thanh Dũng trình bày báo cáo SXKD năm 2020


Năm 2020, HĐQT PVC-TB đã tập trung chỉ đạo chú trọng thực hiện các nhiệm vụ chính là đẩy mạnh giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD, trọng tâm là công tác thi công và nghiệm thu, thanh toán hạng mục Kho than số 2 & số 3 tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2, nhằm giảm giá trị sản lượng dở dang, tăng cường công tác thu hồi vốn; tập trung xử lý các tồn tại và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc vay vốn Ngân hàng, thu xếp nguồn tài chính phục vụ SXKD; tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức quản lý và định biên lao động theo hướng tinh gọn, đảm bảo quyền lợi và thu nhập cho người lao động và nâng cao năng suất lao động.

Nhưng do những nguyên nhân nêu trên, kết quả SXKD của PVC Thái Bình không hoàn thành kế hoạch được giao, tổng doanh thu đạt 25,17 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 3,98 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động là 4,89 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2021, Ban lãnh đạo đã xác định tình hình Công ty sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đo đó để hoàn thành kế hoạch đặt ra, Công ty đã tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

- Tập trung hoàn thành thi công kho than số 2&3 – Dự án NMNĐ Thái Bình 2 và thu hồi toàn bộ vốn thi công còn nợ đọng tại công trình.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác tài chính, kế toán tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.

- Tập trung tìm biện pháp để tiêu thụ 27 căn chung cư và khoảng 3000 m2 sàn thương mại cho thuê. Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để tạo thêm nguồn lực tài chính cho hoạt động SXKD của đơn vị.Lãnh đạo Tổng công ty PVC phát biểu tại Đại hội


Tại Đại hội Cổ đông thường niên 2021, Công ty đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Hội đồng quản trị:

1. Ông Ngô Thanh Dũng – Chủ tịch HĐQT.

2. Ông Hoàng Hữu Thành – Ủy viên HĐQT.

3. Ông Phạm Đức Huy – Ủy viên HĐQT.

4. Ông Đỗ Minh Tuấn – Ủy viên HĐQT.

5. Ông Lương Ngọc Quang – Ủy viên HĐQT.

- Ban kiểm soát:

1. Ông Vương Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm soát.

2. Bà Vũ Thị Châm – Thành  viên Ban kiểm soát.

3. Bà Trần Thị Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát.
Hội đồng quản trị PVC Thái Bình, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ban kiểm soát PVC Thái Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026


Cũng tại Đại hội các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVC Thái Bình đã thành công tốt đẹp, theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Quý cổ đông có thể xem thêm:  Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông tại đây.