Bản tin nội bộ

PVC Thái Bình tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 04/6/2020, tại trụ sở, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tham dự Đại hội, về phía Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có ông Nghiêm Quang Huy, Ủy viên HĐQT PVC, ông Vũ Trọng Quốc Thịnh, Trưởng BKS PVC và đại diện các Ban chuyên môn PVC. Về phía PVC-TB có ông Hoàng Hữu Thành Chủ tịch HĐQT, ông Ngô Thanh Dũng Giám đốc, các Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc cùng các Cổ đông/Đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.
 Chủ tịch HĐQT PVC-TB Hoàng Hữu Thành báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019


Thay mặt Ban lãnh đạo PVC-TB, Chủ tịch HĐQT Hoàng Hữu Thành đã điểm lại những nét chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020.

Trước tình hình khó khăn chung của Tổng công ty PVC và Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 do thiếu hụt nguồn tài chính, tiến độ dự án bị kéo dài, công tác nghiệm thu thanh toán còn chậm trễ. Đơn vị không có nguồn tài chính trả nợ quá hạn cho PVcomBank, nên bị Ngân hàng chuyển nhóm nợ xấu và không tiếp tục cung cấp tín dụng vì vậy đơn vị không có nguồn vốn để tiếp tục triển khai thi công tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh Khách sạn Dầu khí Thái Bình chịu sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị tại địa phương, doanh thu và dòng tiền chuyển về Công ty chưa đạt kế hoạch đề ra, chưa đủ trả chi phí lãi vay Ngân hàng (doanh thu đạt 36,2 tỷ đồng bằng 84% kế hoạch; tiền chuyển về Công ty đạt 7,33 tỷ đồng bằng 73,2% kế hoạch). Thị trường bất động sản có khởi sắc nhưng chưa rõ nét, nhu cầu nhà ở tại địa bàn không cao, dẫn đến việc tiêu thụ 28 căn hộ chung cư và cho thuê 02 sàn văn phòng làm việc còn lại gặp khó khăn.
Giám đốc Công ty Ngô Thanh Dũng trình bày kế hoạch SXKD của PVCTB trong năm 2020


Năm 2019, HĐQT PVC-TB đã tập trung chỉ đạo chú trọng thực hiện các nhiệm vụ chính là đẩy mạnh giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD, trọng tâm là công tác thi công và nghiệm thu, thanh toán hạng mục Kho than số 2 & số 3 tại dự án NMNĐ Thái Bình 2, nhằm giảm giá trị sản lượng dở dang, tăng cường công tác thu hồi vốn; tập trung xử lý các tồn tại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc vay vốn Ngân hàng, thu xếp nguồn tài chính phục vụ SXKD và thu hồi công nợ; tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức quản lý và định biên lao động theo hướng tinh gọn, đảm bảo quyền lợi và thu nhập cho người lao động và nâng cao năng suất lao động.

Trong năm 2019, do những nguyên nhân nêu trên, kết quả SXKD của PVC-TB không hoàn thành kế hoạch được giao, tổng doanh thu đạt 70,59 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 4,32 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động là 6,57 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2020, HĐQT xác định tình hình Công ty sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong việc thu xếp vốn thực hiện các công việc còn lại của Hợp đồng thi công Kho than, công tác thu hồi, xử lý công nợ, nợ quá hạn và duy trì tăng trưởng của hoạt động kinh doanh Khách sạn, ngoài ra các yếu tố rủi ro tiềm ẩn nêu trên sẽ tiếp tục bộc lộ; vì vậy HĐQT PVC-TB đã thận trọng trong việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 để trình đại hội cổ đông, trong đó một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như giá trị SXKD là 160 tỷ đồng, tổng doanh thu 96 tỷ đồng, thu nhập bình quân của CBCNV là 7,27 triệu đồng/người/tháng. 
Ủy viên HĐQT PVC Nghiêm Quang Huy phát biểu tại Đại hội


Thay mặt lãnh đạo PVC, Ủy viên HĐQT PVC Nghiêm Quang Huy bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn mà PVC-TB phải đối mặt trong suốt năm 2019. Ủy viên HĐQT PVC Nghiêm Quang Huy cam kết sẽ tiếp tục có những sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, đồng hành cùng với PVC-TB thực hiện những nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Đồng thời ông Nghiêm Quang Huy cũng mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục có những sự ủng hộ bằng tinh thần, kinh nghiệm, những ý kiến trao đổi để lãnh đạo PVC-TB có thể tiếp thu, ghi nhận để từng bước đưa PVC-TB thoát khỏi tình trạng khó khăn như hiện nay.
Các Cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung của đại hộiLễ ra mắt  Thành viên HĐQT 


Đại hội cũng thông qua các báo cáo về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019; Tờ trình miễn nhiễm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Tờ trình về việc thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019,..… Đại hội cũng đã biểu quyết bầu ông Lương Ngọc Quang làm Ủy viên HĐQT PVC-TB nhiệm kỳ 2016 - 2021.


PVC Thái Bình