Bản tin nội bộ

CÔNG TY PVC THÁI BÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

Thực hiện Kế hoạch của Ban thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc tổ chức Đại hội các chi bộ đảng trực thuộc, ngày 29/9/2022 Đảng ủy Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội hai Chi bộ Văn phòng và Chi bộ Khách sạn nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Toàn cảnh Đại hội

        Tại Đại hội hai chi bộ đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 -2022  và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ Văn phòng và Chi bộ Khách sạn trong nhiệm kỳ qua.
Đ/c Hoàng Hữu Thành - Phó Bí thư Đảng bộ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội chi bộ Văn phòng


            Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Văn Phòng, Đ/c Hoàng Hữu Thành, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty biểu dương những cố gắng của tập thể Chi ủy bộ trong việc giữ vững sự ổn định về chính trị tư tưởng, cũng như xây dựng được sự đoàn kết trong Chi bộ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị Ban chỉ ủy nhiệm kỳ mới phải tiếp tục phát huy những mặt tích cực đã đạt được, đồng thời phải nâng cao hơn nữa vai trò của cấp ủy, bám sát Nghị quyết của Chi bộ và Đảng ủy Công ty để xây dựng chương trình hành động cụ thể đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.     

            Phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ Khách sạn, đồng chí Ngô Thanh Dũng - Bí thư Đảng bộ Công ty đánh giá cao về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, ghi nhận những thành tích của tập thể Chi bộ Khách sạn, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ Công ty, đồng thời đồng chí cũng đề xuất, định hướng những nhiệm vụ trong tâm để Chi bộ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022 - 2025.

            Đại hội hai chi bộ đã bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm các đồng chí có đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức chính trị để lãnh đạo Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ mới.

           - Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng:           

1. Đ/c Trần Đăng Thuân     - Bí thư Chi bộ

2. Đ/c Ngô Minh Thành      - Phó Bí thư Chi bộ

3. Đ/c Lương Đức Thái      - Chi ủy viên
     - Ban Chi ủy Chi bộ Khách sạn:           

1. Đ/c Tô Mạnh Hùng    - Bí thư Chi bộ

2. Đ/c Vũ Thị Lượt         - Phó Bí thư Chi bộ

3. Đ/c Trần Thị Thu Hà   - Chi ủy viên