Bản tin nội bộ

PVC Thái Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

           

           Ngày 17/11/2022 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 để kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty.

          Tại Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lương Ngọc Quang theo đơn từ nhiệm của cá nhân và bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Anh – Người đại diện phần vốn của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại PVC Thái Bình làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

         Như vậy HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình gồm 5 thành viên: Ông Ngô Thanh Dũng – Chủ tịch HĐQT; Ông Hoàng Hữu Thành - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty; Ông Phạm Đức Huy - Ủy viên HĐQT; Ông Đỗ Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT; Ông Nguyễn Đức Anh – Ủy viên HĐQT.
Ông Nguyễn Đức Anh - Ủy viên HĐQT Công ty ra mắt Đại hội