Tin Tổng công ty

(Petrotimes.vn): PVN hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu quý I năm 2016

Chiều ngày 14/4 tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020.
Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN; đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc PVN; đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực, Thành viên HĐTV PVN.

Hội nghị đã nghe báo cáo về tình hình công tác quý I năm 2016 của Đảng ủy Tập đoàn. Năm 2016 có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt giá dầu xuống mức thấp và biến động phức tạp làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Tập đoàn, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm.Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Quốc Khánh chủ trì Hội nghị

Về sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu sản xuất chính toàn Tập đoàn cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra của quý I. Trong đó, sản lượng khai thác dầu thô đạt 4,56 triệu tấn, vượt 7,2% kế hoạch quý I, sản lượng khai thác khí đạt 2,78 tỉ m3, vượt 11,7% kế hoạch; sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 5,21 tỉ kWh… Tập đoàn cũng đã nộp ngân sách nhà nước hơn 18,6 nghìn tỉ đồng.

Các hệ thống thăm dò, khai thác, vận chuyển dầu khí; các nhà máy điện, nhà máy đạm, nhà máy lọc dầu… đều vận hành đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng. Công tác đầu tư được triển khai đúng kế hoạch, các dự án trọng điểm về dầu khí được kiểm soát chất lượng, tiến độ chặt chẽ.

Tập đoàn cũng đã ban hành một số quy định, cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả bộ máy của cơ quan Tập đoàn. Tại các đơn vị, cấp ủy, chính quyền đã kịp thời triển khai nghị quyết với nhiều hình thứ như ban hành nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động hoặc triển khai thông qua các hội nghị thường kỳ của cấp ủy.

Đảng ủy, ban lãnh đạo Tập đoàn đã xây dựng những giải pháp cụ thể, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện các giải pháp ứng phó với sự biến động của giá dầu. Nhiều đơn vị đã tập trung tối ưu hóa công tác quản lý, sản xuất triệt để tiết kiệm, phát huy sáng kiến, áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất nhằm hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh, tổ chức đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tranh thủ nắm bắt cơ hội đầu tư, cải tiến trang thiết bị kỹ thuật, tích cực tìm kiếm thị trường, đặc biệt là thị trường ngoài ngành, ngoài nước.

Các đơn vị sử dụng và cung cấp dịch vụ đều gặp khó khăn do khối lượng công việc giảm, tuy nhiên, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tập đoàn, trong lúc khó khăn các đơn vị đã cố gắng sử dụng cao nhất dịch vụ trong ngành, các đơn vị cung cấp dịch vụ đã từng bước tự nâng cao chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016, Đảng ủy Tập đoàn sẽ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị khóa XI và Quyết định 1749 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển ngành Dầu khí và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ từng đơn vị thành viên trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn như hiện này.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt các hệ thống khai thác, vận chuyển, tàng trữ dầu khí, các nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, nhà máy đạm; kiểm soát chặc chẽ tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư, đặc biệt các dự án trọng điểm của Nhà nước về dầu khí.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Tập đoàn đã bỏ phiếu bầu chức danh Phó Bí thư Đảng ủy đối với đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng giám đốc Tập đoàn đồng thời bầu bổ sung hai đồng chí vào Ban Chấp hành khóa II nhiệm kỳ 2015-2020 là đồng chí Ngô Hữu Hải, Tổng giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và đồng chí Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch HĐQT PVcomBank.

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã phát động Cuộc vận động “Hiến kế phát triển bền vững Tập đoàn và doanh nghiệp” tới tất cả các cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Cuộc vận động nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức về quyền làm chủ, đóng góp thiết thực nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, các sáng kiến, giải pháp hợp lý hóa quy trình sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm chi phí, đổi mới phương thức hoạt động của các đơn vị thành viên và Tập đoàn. Định kỳ 6 tháng, Tập đoàn sẽ xem xét và khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong Cuộc vận động Hiến kế.

Theo petrotimes.vn