Tin Tổng công ty

Tổng Công ty PVC tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2015

Ngày 23/12/2015, tại Hà Nội, Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015, đặt ra phương hướng triển khai hoạt động năm 2016.
.
Năm 2015 là năm thứ 2 liên tiếp Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có lãi, khoảng hơn 90 tỉ đồng. Đây là một thành quả rất đáng mừng trong khi PVC đã vượt qua cơn khủng hoảng từ thị trường bất động sản cùng những hệ lụy nặng nề vẫn kéo dài đến hiện nay. Nhưng đối với một đơn vị anh hùng có bề dày 32 năm xây dựng và phát triển, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang kỳ vọng rất lớn vào sự trưởng thành vượt bậc của PVC trong năm 2016,  trở thành "đầu tàu" trong lĩnh vực xây lắp dầu khí. 


TGĐ Nguyễn Anh Minh báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

Một số chỉ tiêu nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC trong năm 2015: 

Giá trị sản xuất kinh doanh ước đạt gần 12 nghìn tỉ đồng, vượt kế hoạch 117%. Tổng doanh thu khoảng 10, 74 nghìn tỉ đồng. Nộp ngân sách nhà nước gần 740 tỉ đồng vượt 173%. Đặc biệt Tổng công ty PVC đã giải quyết cơ bản các vấn đề về nguồn nhân lực, giải quyết các chế độ chính sách tiền lương còn nợ đọng trong những năm trước, nâng thu nhập bình quân lên gần 10 triệu đồng/người/ tháng. 

Đây là những kết quả đáng biểu dương của cán bộ công nhân viên PVC từ những nỗ lực tái cơ cấu, tập trung nguồn lực thực hiện triển khai các công trình trọng điểm được giao như dự án NMNĐ Thái Bình 2, Vũng Áng 1, Liên hiệp Lọc hóa Dầu Nghi Sơn... với chất lượng cao, bám sát tiến độ và hàng triệu giờ lao động an toàn, hiệu quả.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVC yêu cầu Công ty mẹ và các đơn vị thành viên Tổng công ty cần phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2016 đã được Tập đoàn phê duyệt; Tập trung mọi nguồn lực để triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Quyết liệt tổ chức thực hiện thành công phương án tái cơ cấu đã được Tập đoàn phê duyệt; Tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân sự, nguồn vốn, cơ sở vật chất, thiết bị thi công để có thể triển khai các công trình, dự án trọng điểm của Tập đoàn…