Tin Tổng công ty

PVC nỗ lực, kiên trì vượt khó hoàn thành tốt kế hoạch 6 tháng đầu năm

Ngày 7/7/2016, Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã tổ chức hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 và công tác Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty năm 2015 tại bốn điểm cầu Hà Nội, Thái Bình, Vũng Tàu, Hậu Giang.
.
Tham dự Hội nghị có Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Nguyễn Vũ Trường Sơn; Thành viên Hội đồng Thành viên PVN Đinh Văn Sơn; Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hùng Dũng cùng đại diện các Ban chuyên môn, văn phòng Tập đoàn.

Về phía PVC có Chủ tịch HĐQT Bùi Ngọc Thắng, Tổng giám đốc Nguyễn Anh Minh cùng các ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các đơn vị thành viên, các tổ chức đoàn thể của Tổng Công ty PVC.Ông Nguyễn Anh Minh, Tổng giám đốc PVC báo cáo trước Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Minh, Tổng giám đốc PVC đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2016, các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm.

Theo đó, trong nửa đầu năm 2016, PVC đã đạt kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như giá trị sản xuất kinh doanh hơn 7.260 tỉ đồng, đạt 203% kế hoạch 6 tháng và bằng 61% kế hoạch cả năm 2016. Doanh thu của toàn tổ hợp ước thực hiện 5.153 tỷ đồng, đạt 156% kế hoạch 6 tháng và bằng 47% kế hoạch năm. Kế hoạch đem về lợi nhuận (trước thuế) khoảng 59,4 tỉ đồng nâng thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên lên mức 10,1 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, giá trị sản xuất kinh doanh và doanh thu của toàn tổ hợp chủ yếu tập trung tại Ban Điều hành dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và một số đơn vị thành viên nòng cốt của Tổng Công ty như: PVC-Đông Đô, PVC- PT (Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí), PVC – IC (Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí), PVC – MS (Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí), PVC – Bình Sơn. Các đơn vị còn lại đều hoàn thành kế hoạch đã được Tổng Công ty phê duyệt, nhưng tỉ lệ hoàn thành chưa cao. Trong 9 đơn vị thành viên, có 2 đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch có lãi trong 6 tháng qua là PVC – PT và PVC – IC còn lại tiếp tục thua lỗ trong 6 tháng đầu năm, làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh Tổng Công ty.

Với sự tập trung chỉ đạo của lãnh đạo PVN, Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và nỗ lực của cán bộ công nhân viên, người lao động (CBCNV-NLĐ) hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC đã có những chuyển biến tích cực, duy trì được sự ổn định trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác quản lý điều hành đã được củng cố, ổn định nhân sự, Tổng công ty đã từng bước khắc phục các khó khăn tại Công ty mẹ cũng như các đơn vị thành viên.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, PVC đã thể hiện sự tích cực, nỗ lực trong công tác tìm kiếm tiếp thị, đấu thầu và ký kết hợp đồng. Toàn Tổng công ty đã ký được 8 hợp đồng với tổng giá trị các gói thầu là 3.425 tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ PVC ký được 1 hợp đồng thi công các hạng mục xây dựng tại NMNĐ Sông Hậu 1 với giá trị hơn 2.555 tỉ đồng, các công ty con ký 7 hợp đồng với tổng giá trị 869,8 tỷ đồng.

Về công tác xử lý, thu hồi công nợ, PVC đã xây dựng kế hoạch chi tiết công tác thu hồi xử lý nợ năm 2016, đã thực hiện thu hồi, xử lý đối trừ công nợ 23,1 tỷ đồng tại PVC-MT, PVC- Petroland, PVNC; về công tác tái cơ cấu đã hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng Công ty tại PVC-ME, chuyển nhượng 4 triệu cổ phần của PVC tại PVL, giá trị thu về 14,8 tỷ đồng/49,2 tỷ đồng giá trị đầu tư… trong quý II/2016, Tổng công ty PVC đã hoàn thành báo cáo Tập đoàn về phương án tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020.

Trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, toàn Tổng công ty đã tiết giảm được 8,9 tỷ đồng từ việc tiết giảm các chi phí chưa thực sự cần thiết trong quản lý, nguyên vật liệu, cải tiến hóa sản xuất…

Tổng giám đốc PVC Nguyễn Anh Minh đã thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại và các nguyên nhân cần xử lý, khắc phục tại PVC và các đơn vị: “Tiến độ thi công tại một số các công trình, dự án còn chậm kế hoạch do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan như xử lý các vấn đề phát sinh tại các dự án còn chậm và tiềm ẩn những rủi ro phát sinh, cân đối dòng tiền còn khó khăn. Giá trị khối lượng dở dang/công nợ phải thu còn lớn; công tác tiếp thị đấu thầu, ký hợp đồng với các dự án trong và ngoài ngành của PVC còn thấp. Công tác thu hồi công nợ của Tổng công ty còn chậm, chưa dứt điểm, tồn tại nhiều khoản công nợ khó đòi, nhiều khoản nợ chéo giữa các đơn vị và công tác thoái vốn còn nhiều khó khăn do thị trường chứng khoán chưa có nhiều khởi sắc”.

Hội nghị cũng đã rút ra một số bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn công tác điều hành, sản xuất kinh doanh của PVC trong 6 tháng cuối năm 2016. Đáng chú ý là rút kinh nghiệm chỉ đạo công tác làm hồ sơ nghiệm thu, thanh toán các công trình, dự án đang thi công, quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ tồn đọng. Hoàn thiện hợp đồng kinh tế để đảm bảo hiệu quả và tránh tối đa các rủi ro trong thực hiện hợp đồng cho Tổng công ty; đồng thời xây dựng định mức đơn giá nội bộ, rà soát chi phí phát sinh tại các dự án, tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh…

Sau khi nghe báo cáo sơ kết của Tổng giám đốc PVC Nguyễn Anh Minh, hội nghị đã nghe Phó Tổng giám đốc PVC Nguyễn Văn Đồng báo cáo Công tác Người đại diện của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp khác năm 2015; cùng các đại biểu cũng như các ban của Tổng công ty phân tích, đánh giá, thảo luận những mặt còn tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2016 cũng như chiến lược trong thời gian tới.Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã chia sẻ về những khó khăn hiện nay của PVC và ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kiên trì của Ban lãnh đạo, tập thể CBCNV, người lao động PVC trong 6 tháng đầu năm 2016 để hoàn thành vượt mức kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Tập đoàn đề ra.

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới PVC cần phải quyết liệt thực hiện công tác tái cơ cấu theo hướng tinh gọn và chất lượng, cần thoái vốn hết tại các công ty không đem lại lợi ích, thậm chí phải chấp nhận lỗ; thực hiện hiệu quả công tác thu hồi công nợ; đẩy mạnh, nâng cao năng lực maketting, tiếp thị đấu thầu tại các dự án, công trình; đảm bảo tiến độ tại các dự án trọng điểm… Tập đoàn sẽ rà soát, xem xét, sớm phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho PVC trên mọi mặt nhằm sớm đưa PVC vượt qua khó khăn, mạnh mẽ hơn, có sức cạnh tranh cao hơn trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển gặp nhiều khó khăn. 

Tổng kết hội nghị, Chủ tịch HĐQT PVC Bùi Ngọc Thắng đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn; đồng thời yêu cầu các Ban chuyên môn, Ban điều hành, chi nhánh và các đơn vị thành viên cần nhìn nhận rõ những mặt tồn tại để khắc phục, nỗ lực để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2016.

Đồng chí đã tổng kết lại các nhóm vấn đề mà PVC chú trọng như: Đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng các dự án trọng điểm; đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu; tái cấu trúc bộ máy điều hành Tổng công ty, các đơn vị thành viên; khẩn trương việc thoái vốn tại các đơn vị; cần đẩy mạnh kiểm soát chi phí, hiệu quả, đánh giá thận trọng tại các dự án; nâng cao trách nhiệm của người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị… nhằm đưa PVC vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016.

Theo: petrotime.vn