Bản tin nội bộ

PVCTB tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 11/05/2018, tại Phòng họp Công ty, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVCTB) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
.
Tham dự Đại hội về phía Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có ông Bùi Ngọc Hưng - Thành viên HĐQT PVC. Về phía PVCTB có HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc; các cổ đông có quyền biểu quyết của PVCTB cùng các Trưởng/phó phòng ban chức năng Công ty.CT.HĐQT Công ty ông Hoàng Hữu Thành, báo cáo kết quả SXKD năm 2017

Trước tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn biến hết sức phức tạp, thị trường tài chính, tiền tệ, giá cả vật tư, nguyên vật liệu cũng như nhân công trong nước có nhiều biến động. PVC-Thái Bình phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách đến từ những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan của Công ty;
Tuy nhiên, với sự quan tâm sát sao của Tổng công ty, cổ đông lớn nhất của PVC-Thái Bình, sự hỗ trợ của các Ban chuyên môn, đặc biệt là tập thể CBCNV PVC-Thái Bình đã nỗ lực, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời quyết tâm thực hiện những mục tiêu dài hạn và ngắn hạn để đạt được kế hoạch đã đề ra.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2017, PVC-Thái Bình đạt được như sau:

+ Giá trị SXKD:    275,55/276,00 tỷ đồng đạt 99,8% kế hoạch;
+ Doanh thu:    145,07/120 tỷ đồng đạt 120,9% kế hoạch;
+ Lợi nhuận: thực hiện đạt 3,78 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt: 4,895 tỷ đồng đạt 97,9%;
+ Thu nhập bình quân đạt: 6,75 triệu đồng/1 người/ 1 tháng.Lãnh đạo TCT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đề hoàn thành kế hoạch đặt ra năm 2018, Công ty tập trung vào các lĩnh vực cụ thể như sau:

- Tập trung thi công hạng mục Kho than kín – Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Khai thác tối đa công suất của trạm trộn bê tông, đẩy mạnh công tác cung cấp bê tông thương phẩm tại Công trình Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. 
- Tổ chức vận hành khai thác Khách sạn dầu khí đạt hiệu quả cao nhất. Tập trung tìm mọi biện pháp để hoàn thành bán các căn hộ và cho thuê các diện tích văn phòng làm việc, thương mại dịch vụ của dự án để thu hồi vốn đầu tư Kinh doanh dịch vụ khách sạn đạt theo đúng kế hoạch đề ra.
- Tái cấu trúc đơn vị theo hướng tập trung vào lĩnh vực xây lắp, tổ chức định biên, tinh gọn bộ máy quản lý, giữ lại những CBCNV có năng lực, chuyên môn, nhiệt huyết và gắn bó với Công ty
- Tập trung thu hồi công nợ, đặc biệt những khoản nợ lâu, khó đòi để giảm sức ép tài chính do trích lập dự phòng và lãi vay ngân hàng.
- Tập trung trọng tâm vào lĩnh vực hoạt động chính của đơn vị.Các cổ đông có quyền biểu quyết với sự nhất trí cao 100%;

Cũng tại Đại hội các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên PVCTB năm 2018 đã thành công tốt đẹp, theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành. Quý cổ đông có thể xem thêm: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại đâyLãnh đạo TCT tặng hoa chúc mừng bà Vũ Thị Châm, được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội