Bản tin nội bộ

PVC Thái Bình tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 08/5/2019, tại Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tham dự Đại hội về phía Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có ông Nghiêm Quang Huy - Ủy viên HĐQT Tổng công ty, ông Nguyễn Đức Đạt - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty. Về phía PVC-TB có các Ủy viên HĐQT,Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các cổ đông có quyền biểu quyết của PVC-TB cùng các Trưởng/phó các Phòng chức năng, đơn vị trong Công ty.


           
Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Hữu Thành báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Trước tình hình khó khăn chung của Tổng công ty và Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 do thiếu hụt nguồn tài chính, tiến độ dự án bị kéo dài, công tác nghiệm thu thanh toán còn chậm trễ. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng công ty PVC - cổ đông lớn nhất của PVC-TB, tập thể CBCNV đã chủ động, nố lực thực hiện nhiều giải pháp từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng thời quyết tâm thực hiện những mục tiêu dài hạn và ngắn hạn đã được đặt ra.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2018, PVC-TB đạt được như sau:

+ Giá trị SXKD:    135,56 tỷ đồng.
+ Doanh thu:     1158,98 tỷ đồng.
+ Nộp ngân sách nhà nước đạt: 3,71 tỷ đồng.
+ Thu nhập bình quân đạt: 7,15 triệu đồng/1 người/ 1 tháng.Lãnh đạo Tổng công ty PVC phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đề hoàn thành kế hoạch đặt ra năm 2019, Công ty tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

- Tổ chức thi công hạng mục Kho than dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Tổ chức vận hành khai thác Khách sạn Dầu khí Thái Bình đạt hiệu quả cao nhất. Tăng cường công tác tiếp thị để hoàn thành bán các căn hộ và cho thuê các diện tích văn phòng làm việc, thương mại dịch vụ của dự án để thu hồi vốn đầu tư.
- Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị và định biên lao động hợp lý đảm bảo bộ máy tổ chức gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm nâng cao năng suất lao động và tiết giảm chi phí quản lý.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ để tập trung nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.Các cổ đông có quyền biểu quyết với sự nhất trí cao 100%;

Cũng tại Đại hội các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên PVCTB năm 2019 đã thành công tốt đẹp, theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành. Quý cổ đông có thể xem thêm: Biên bản họp đại hội cổ đông năm 2019 và Nghị quyết họp đại hội cổ đông năm 2019 tại đây.