Bản tin nội bộ

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai kế hoạch và Hội nghị người lao động năm 2018

Ngày 14/12/2017, tại Khách sạn Dầu khí Thái Bình, Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai kế hoạch và Hội nghị người lao động năm 2018 của PVC Thái Bình đã diễn ra thành công tốt đẹp.
.
Hội nghị được vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Huy Hòa - Ủy viên HĐQT PVC. Về phía PVC Thái Bình có đồng chí: Hoàng Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Ngô Thanh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; các đồng chí trong HĐQT; Ban Giám đốc; trưởng/phó các phòng ban chức năng và CBNV tiêu biểu Công ty, Khách sạn.

Thay mặt HĐQT, Ban giám đốc, đồng chí Ngô Thanh Dũng trình bày báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Tại báo cáo này, kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh danh cụ thể như sau:- Giá trị sản lượng: Giá trị sản lượng dự kiến thực hiện cả năm 2017 đạt 276,44 tỷ đồng bằng 94% so với kế hoạch và tăng trưởng 297% so với năm 2016;

- Doanh thu: Dự kiến năm 2017 đạt 129,39 tỷ đồng bằng 95 kế hoạch và tăng trưởng 119% so với năm 2016;

- Nộp ngân sách nhà nước: 5,45 tỷ đồng; Thu nhập bình quân dự kiến là 6,74 triệu đồng / 1 người / tháng;

- Công tác Kinh doanh Khách sạn Dầu khí Thái Bình: Trong năm 2017, Công ty đã tổ chức vận hành và khai thác ổn định, an toàn và hiệu quả. Cụ thể:

+ Giá trị sản lượng 44,8/43,45 đạt 103% kế hoạch năm 2017; 
+ Giá trị doanh thu: 40,83/39,50 đạt 103% kế hoạch năm 2017. Chất lượng dịch vụ ngày càng được đảm bảo và không ngừng được nâng cao. Công tác quảng bá và chăm sóc khách hàng được chú trọng. Công suất sử dụng phòng tăng trưởng khá so với năm 2016, hiệu suất  bình quân đã đạt khoảng gần 50%.
+ Cho thuê sàn bất động sản, trong 11 tháng đầu năm đã cho thuê hơn 700m2 sàn văn phòng làm việc tầng 3,4 Khối chung cư văn phòng và khoảng 100m2 sàn tầng 4 khối khách sạn.

- Công tác tổ chức, nhân sự, công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên...được Lãnh đạo Công ty quan tâm sâu sát và đạt được nhiều thành tựu ghi nhận: Chuyển đảng chính thức cho các đảng viên dự bị và vẫn tiếp tục gửi CBCNV đi học lớp cảm tình đảng, phát triển 05 đảng viên; 

- Công đoàn chăm lo tốt cho đời sống CBCNV, bên cạnh luôn trả lương đúng hạn, Công ty còn tổ chức buổi giao lưu những ngày lễ lớn như 8-3, tổ chức du xuân, đi chùa đầu năm, đi du lịch biển Đà Nẵng...;Ông Nguyễn Huy Hòa - Ủy viên HĐQT Tổng công ty PVC phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hòa đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của HĐQT, Ban giám đốc, CBCNV công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017, đặc biệt đánh giá cao sự đoàn kết nội bộ khi trong thời gian qua Tổng công ty PVC gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy tín của Tổng công ty. Ông cũng chúc mừng chi nhánh Khách sạn đạt được hiệu quả kinh doanh cao và mong muốn trong năm 2018 Khách sạn cần nỗ lực nhiều hơn nữa khi áp lực trả nợ lãi và nợ gốc ngày càng tăng lên. Bên cạnh đó đồng chí cũng đưa ra những ý kiến, đóng góp, giải pháp cụ thể như sau:

- Thứ nhất công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, hồ sơ thanh toán Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 vẫn còn yếu, chậm cần đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa.
- Thứ hai là vấn đề tái cơ cấu, thu hồi công nợ khó đòi, chi phí quản lý lớn. Để giải quyết vấn đề này đồng chí đưa ra giải pháp là thành lập tổ thu hồi công nợ và tinh giảm tuyệt đối bộ máy quản lý.
- Thứ ba là cổ phần hóa Khách sạn để giảm lãi suất Ngân hàng, tìm kiếm khách hàng và có những giải pháp kinh doanh hiệu quả hơn nữa.
        Đặc biệt đồng chí nhấn mạnh, Kho than là một công trình lớn với hạng mục lắp dựng kết cấu thép cần đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh bỏ qua các bước nhưng cũng cần có các biện pháp tiết kiệm và hoàn thành nhanh nhất.Ông Hoàng Hữu Thành - CT.HĐQT phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Ông Hoàng Hữu Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty đã cám ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty. Tập thể Công ty PVC-TB sẽ nỗ lực hết sức để phấn đấu đạt các chỉ tiêu SXKD theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2018. Các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty cùng các ý kiến đóng góp của đại biểu, các ban chuyên môn tại hội nghị sẽ được đưa vào nghị quyết để triển khai thực hiện. Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp trong không khí vui tươi, là nguồn động lực thúc đẩy CBCNV Công ty PVC-TB phấn đấu hoàn thành kế hoạch trong năm tiếp theo.