Bản tin nội bộ

Chi bộ Văn phòng PVCTB tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện Công văn hướng dẫn của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và của Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc tổ chức đại hội các Chi bộ trực thuộc. Ngày 13-7-2017, Đảng ủy Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ Văn phòng Công ty theo đúng quy định của Trung ương và tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, Tổng Công ty.
.
Chi bộ Văn phòng là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình, Chi bộ gồm có 23 Đảng viên, trong đó có 19 Đảng viên chính thức và 04 Đảng viên dự bị. Về đảng viên trong nhiệm kỳ chi bộ tiếp nhận thêm 04 đảng viên ngoài Đảng bộ, 01 đảng viên trong cùng Đảng bộ, đồng thời chuyển sinh hoạt cho 01 đồng chí sang chi bộ Khách sạn trong cùng Đảng bộ và 01 đồng chí sang Đảng bộ khác. Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, chi bộ Văn phòng đã lãnh đạo các phòng chức năng, đơn vị đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết chi bộ đã đề ra. Phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ đối với nhà nước và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Đội ngũ Đảng viên trong chi bộ luôn đoàn kết vượt qua mọi khó khăn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.Bí thư Chi bộ Văn phòng Phạm Văn Trịnh báo cáo tại Đại hội

Dự thảo văn kiện đại hội được chuẩn bị đầy đủ, nội dung phù hợp, trước khi trình tại đại hội đã được lấy ý kiến đóng góp của đảng viên và thông qua Đảng uỷ Công ty cho ý kiến. Nội dung báo cáo trong văn kiện đại hội của Chi bộ về cơ bản bám sát phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ trước; đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017 và nguyên nhân; kiểm điểm tương đối toàn diện và nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, những giải pháp cơ bản có tính khả thi cho nhiệm kỳ 2017-2020.

Trước và trong quá trình đại hội diễn ra, công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, quy định, công khai, dân chủ. Trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu tham dự đại hội được thể hiện qua việc các đại biểu đã tích cực đóng góp ý kiến vào Văn kiện đại hội; chọn lựa bầu cử Chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khoá mới. Danh sách bầu cử Chi uỷ đảm bảo tỷ lệ số dư theo quy định. Các đồng chí trúng cử vào Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 đều bảo đảm về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có trình độ, năng lực và uy tín, có đủ khả năng lãnh đạo Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2017-2020.Phó bí thư Đảng ủy - PCT HĐQT: Vũ Văn Doanh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tham dự, chỉ đạo đại hội, đại diện Đảng ủy Công ty: ông Vũ Văn Doanh đã biểu dương những kết quả đạt được và thẳng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế cần nhanh chóng khắc phục, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, đại diện Đảng ủy đã thông tin cho các đảng viên những thách thức mà Đảng bộ Công ty đã và sẽ gặp phải trong giai đoạn 2017-2020 (thu nhập giảm, việc làm thiếu, công tác đào tạo, dịch vụ đào tạo, dịch vụ kỹ thuật gặp nhiều bất lợi,…) để đại hội thảo luận, tìm giải pháp khắc phục; đồng thời chỉ đạo Chi ủy khóa mới nhanh chóng xây dựng kế hoạch công tác, chương trình hành động toàn khóa, chủ động nắm bắt tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Đặc biệt, Chi ủy phải làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, để ổn định tư tưởng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nêu cao trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, tinh thần của người lao động Dầu khí, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển trong thời gian tới.

Tại Đại hội lần này cũng bầu ra Chi ủy, Bí thư, phó Bí thư nhiệm kỳ: 2017-2020. Theo đó, chi ủy nhiệm kỳ mới gồm 03 đồng chí: Phạm Văn Trịnh, Ngô Minh Thành và Bùi Minh Tuấn. 02 đồng chí Phạm Văn Trịnh và Ngô Minh Thành tái đắc cử Bí thư và phó Bí thư nhiệm kỳ 2017-2020.Bí thư Đảng ủy - CT.HĐQT kiêm Giám đốc Công ty bỏ phiếu bầu tại Đại hộiChi ủy nhiệm kỳ mới 2017-2020