Bản tin nội bộ

Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

Ngày 18/7/2013, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

Tham dự Hội nghị có Ông Vũ Văn Doanh, Bí thư Đảng ủy – PCT.HĐQT Công ty; Ông Ngô Thanh Dũng, P.Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty; cùng hơn 30 đại biểu là đại diện Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên, trưởng/phó các phòng ban/đơn vị, Ban giám đốc và trưởng/phó các bộ phận CN Khách sạn Dầu khí Thái Bình

Tại hội nghị, Giám đốc Công ty, ông Ngô Thanh Dũng đã báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 của Công ty



Giám đốc Công ty, ông Ngô Thanh Dũng báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2013 sản lượng thực hiện:17,95 tỷ đồng đạt 32% so với kế hoạch 06 tháng, 7% kế hoạch năm; Doanh thu thực hiện: 15.97 tỷ đồng, đạt 31% so với kế hoạch 6 tháng, 7% kế hoạch năm. Trong đó: Doanh thu từ sản xuất công nghiệp đạt 11,76 tỷ đồng; Doanh thu đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 4,21 tỷ đồng.
 
Báo cáo cũng đánh giá những nguyên nhân dẫn tới việc không đạt được chỉ tiêu theo kế hoạch: Công tác đầu tư xây dựng cơ bản triển khai chậm do vướng mắc nhiều thủ tục hành chính; Công tác kinh doanh Khách sạn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ sử dụng phòng thấp: 25-30%; Các hạng mục thi công tại NMNĐ Thái Bình 2 chậm triển khai; việc kinh doanh Bê tông thương phẩm phụ thuộc lớn vào việc triển khai thi công các dự án tại NMNĐ Thái Bình 2... Bên cạnh đó, những biến động và thách thức của kinh tế toàn cầu đã và đang tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam.

Bên cạnh những khó khăn trong SXKD do những nguyên nhân nêu trên, Công ty vẫn tập trung đẩy mạnh những mặt hoạt động khác: Thực hiện hiển nghiêm chỉnh các nghĩa vụ đối với nhà nước và chăm lo đầy đủ đời sống vật chất tình thần cho NLĐ (chế độ tiền lương, bảo hiểm…); Công tác Đảng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị; Công tác Đoàn thanh niên “nâng cao chất lượng đoàn viên và chất lượng cơ sở”…

Tại hội nghị, các đại biểu còn lắng nghe tham luận của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Phòng Kỹ thuật, Đầu tư, Kinh tế kế hoạch và Tổ chức hành chính. Về cơ bản các tham luận đều nêu rõ được các khó khăn, vướng mắc, những vấn đề sâu sát với thực tế và đưa ra những kiến nghị nhằm tháo gỡ và nâng cao chất lượng hoạt động.

Ngay sau đó, hội nghj cũng thống nhất các vấn đề như: Khả năng thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013, các nhiệm vụ trọng tăm, giải pháp thực hiện và đưa ra kiến nghị gửi Tổng công ty.

Những hình ảnh khác tại Hội nghị



Văn nghệ chào mừng của CN Khách sạn



Đoàn chủ tịch chỉ đạo hội nghị



Toàn cảnh Hội nghị