Chào mừng bạn đến với Website Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình

Chính sách, chế độ

Chính sách, chế độ

Xây dựng, củng cố và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng luôn là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển của PVC THAI BINH. Chính sách của PVC THAI BINH là chú trọng tuyển dụng đúng người đúng việc, có kế hoạch đào tạo chuyên môn, kỹ năng và kiến thức một cách hệ thống, có định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng, có chính sách thu nhập và phúc lợi cạnh tranh để giữ và thu hút nhân tài. PVC THAI BINH là môi trường chuyên nghiệp cho các ứng viên năng động, cầu tiến và có năng lực, mong muốn phát triển sự nghiệp lâu dài trong ngành Dầu khí.

1. Môi trường làm việc chuyên nghiệp:
         - Chính sách tôn trọng và tuân thủ các tiêu chuẩn về sức khỏe, an toàn và môi trường: hoạt động kinh doanh gắn liền với chăm sóc sức khỏe, áp dụng triệt để các biện pháp an toàn và nỗ lực bảo vệ môi trường, tuân thủ chặt chẽ các quy định và luật pháp Việt Nam và Quốc tế.
         - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, áp dụng công nghệ tiên tiến và trang thiết bị hiện đại

2. Chính sách lương & Phúc lợi cạnh tranh:

         - Chính sách trả lương căn cứ theo năng lực và hiệu quả công việc của cá nhân
         - Đảm bảo tối thiểu 13 tháng lương cho CBNV       
            - Các loại phụ cấp đặc thù cho từng vị trí công việc       
            - Thưởng thành tích định kỳ và đột xuất cho cá nhân và đơn vị, thưởng sáng kiến       
            - Thưởng nhân các ngày lễ của quốc gia và sự kiện đặc biệt của Tổng Công ty       
            - Chương trình bảo hiểm phúc lợi nhân viên (BH tai nạn, sinh mạng, chi phí y tế)       
            - Khám sức khỏe định kỳ       
            - Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV       
            - Chương trình du lịch trong và ngoài nước hàng năm       
            - Phúc lợi cho gia đình CBNV (Chính sách hỗ trợ đào tạo, khen thưởng thành tích học tập, ngày hội gia đình…)       
            - Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho CBNV

      3. Chính sách Đào tạo & Phát triển nghề nghiệp:

            - Tổ chức đào tạo trong và ngoài nước định kỳ cho nhân lực chuyên ngành khoan dầu khí       
         - Các khóa đào tạo kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng quản lý cho CBNV       
         - Chính sách hỗ trợ học tập và phát triển trình độ chuyên môn
        - PVC THAI BINH chú trọng bồi dưỡng và tạo cơ hội cho các CBNV có năng lực thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

      4. Sinh hoạt Đoàn thể và chính sách khác:

            - Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và các tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật
         - Thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt đoàn thể nhằm tạo không khí vui tươi, thân thiện cho nhân viên
         - Đặc biệt chú trọng tổ chức các hoạt động cứu trợ xã hội, từ thiện, .v.v..., thông qua đó xây dựng tinh thần tương thân tương ái trong tập thể nhân viên và với xã hội