Tin Tổng công ty

Theo petrotimes: PVN hoàn thành kế hoạch tổng doanh thu năm 2017

.
Tính đến hết tháng 11/2017, tổng doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đạt 437,8 nghìn tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch cả năm 2017 trước 1 tháng.

11 tháng năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 2,0% - 11% kế hoạch 11 tháng đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu quan trọng Tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch cả năm 2017 gồm: Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch cả năm (437,8 nghìn tỷ đồng) vào ngày 25/11/2017; nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch cả năm (74,6 nghìn tỷ đồng) trước 2 tháng; sản xuất đạm đã hoàn thành kế hoạch cả năm (1,52 triệu tấn) vào ngày 8/11/2017.Giàn khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ.

Tập đoàn và các đơn vị thành viên tiếp tục giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh tốt. Hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất tháng 11 và 11 tháng đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 11 đạt 1,99 triệu tấn, tính chung 11 tháng đạt 23,28 triệu tấn, trong đó:

Sản lượng khai thác dầu tháng 11 đạt 1,26 triệu tấn, vượt 0,6% so với kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 14,27 triệu tấn, vượt 2,6% so với kế hoạch 11 tháng.

Sản lượng khai thác khí tháng 11 đạt 0,73 tỷ m3, tính chung 11 tháng đạt 9,01 tỷ m3.

Sản xuất điện tháng 11 đạt 1,55 tỷ kWh, tính chung 11 tháng đạt 18,63 tỷ kWh.

Sản xuất đạm tháng 11 đạt 120 nghìn tấn, vượt 12,2% so với kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 1,60 triệu tấn, vượt 5,3% kế hoạch năm.

Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 11 đạt 569,2 nghìn tấn, tính chung 11 tháng đạt 5,60 triệu tấn, bằng 95% kế hoạch 11 tháng và bằng 82,4% kế hoạch năm...

Đóng góp vào thành tích chung của Tập đoàn, các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, đến hết tháng 11/2017, nhiều đơn vị đã hoàn thành kế hoạch cả năm các chỉ tiêu.

4 đơn vị đã hoàn thành kế hoạch cả năm chỉ tiêu sản lượng sản xuất và các chỉ tiêu tài chính gồm: Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR), Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

4 đơn vị hoàn thành kế hoạch cả năm các chỉ tiêu tài chính hợp nhất (tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách nhà nước), gồm: Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas), Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL).

Trong tháng còn lại, Tập đoàn và các đơn vị thành viên tiếp tục giữ nhịp độ sản xuất, nỗ lực cố gắng hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, đặc biệt là chỉ tiêu khai thác dầu khí, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.