Bản tin nội bộ

PVC Thái Bình tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2024

Ngày 16/01/2024 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường tháng 01/2024 để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty.

Tại Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Ngô Thanh Dũng theo đơn từ nhiệm của cá nhân và bầu bổ sung ông Trần Ngọc Lâm, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại PVC Thái Bình làm thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình.

Như vậy HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình gồm 5 thành viên: Ông Trần Ngọc Lâm – Chủ tịch HĐQT; Ông Hoàng Hữu Thành - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty; Ông Phạm Đức Huy - Ủy viên HĐQT; Ông Đỗ Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT và Ông Nguyễn Đức Anh – Ủy viên HĐQT.Ông Trần Ngọc Lâm - Chủ tịch  HĐQT Công ty ra mắt Đại hội