Chào mừng bạn đến với Website Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình

DV khách sạn, thương mại

Kinh doanh dịch vụ khách sạn, thương mại

Với dự án Khách sạn Dầu khí Thái Bình đang được triển khai, mà công ty làm chủ đầu tư, ngoài ra các nhiệm vụ được Tổng công ty giao cho, Công ty PVC THAI BINH đã nghiên cứu, lên kế hoạch tổ chức vận hành, kinh doanh khai thác khách sạn vào đầu năm 2012.

Ngoài ra, với điều kiện thuận lợi về mặt địa lý cũng như năng lực sãn có của công ty, PVC THAI BINH đã lên kế hoạch thực hiện các dịch vụ thương mại cho Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.