Chào mừng bạn đến với Website Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình

ISO 9001 : 2008

Mục tiêu chất lượng năm 2012

Mục tiêu chất lượng và chính sách chất lượng năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình