Chào mừng bạn đến với Website Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình

Thông báo

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2012

Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC THAI BINH) kính gửi đến quý cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2012 . Download tài liệu Tại đây