Chào mừng bạn đến với Website Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình

Báo cáo tài chính

PVC THAI BINH: Công bố Báo cáo tài chính năm 2010 và 6 tháng đầu năm 2011

Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC THAI BINH) kính gửi đến quý cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính năm 2010 và Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011.

Tải Báo cáo tài chính năm 2010  Tại đây  và  Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 Tại đây